Till vem?

Bor du i Borgå och är 12–28 år? Koppari-servicekarta är avsedd för dig som går i grundskolan eller som redan har avslutat grundskolan och söker hjälp i frågor som berör välfärd, hälsa, utkomst, studier eller sysselsättning. Lycka till!

Varför?

Nätet är en bra dräng men en dålig husbonde. Syftet med Koppari är att hjälpa dig hitta tjänster för ungdomar i Borgå på en och samma adress. Berätta först några basuppgifter om din situation och dra de cirklar som bäst beskriver din situation mitt i den stora cirkeln. Vi berättar var du kan söka hjälp.