Alla tjänster

I den här vyn kan du studera alla tjänster på kartan eller som lista.

 • Arbetslösas hälsogranskning

  Om du blir arbetslös, har du möjlighet att söka dig till en avgiftsfri hälsokontroll för arbetslösa på hälsovårdarens mottagnig. Syftet med hälsokontroller för arbetslösa är att främja din hälsa och välmående samt arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten.

 • Barnpsykiatriska polikliniken

  HNS barnpsykiatriska poliklinik erbjuder tjänster åt barn under 13 år och deras familjer. En representant för hälsovården kan skriva en remiss till polikliniken

 • Barnskydd

  Barnskyddets främsta mål är att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning som stöder deras utveckling och motsvarar deras behov.

 • Depressionskötare

  Till de som har problem med den mentala hälsan

 • Ekonomi- och skuldrådgivning

  Har du problem med pengar? Har du blivit mera skuldsatt än du hade planerat och kan inte betala alla dina räkningar? Vi ger råd till hushåll för att lösa problem med ekonomi och skuldsättning.

 • Elev- och studerandevård

  skolkuratorer, -psykologer och -hälsovårdare

 • Familjerådgivningen

  Familjerådgivningen erbjuder stöd genom samtal med fokus på familjemedlemmarnas kommunikation, växelverkan och mående. I arbetet utgår vi från den enskilda familjens situation och behov.

 • FPA

  FPA svarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland. Alla som bor här är FPAs kunder, likaså personer bosatta utomlands som omfattas av den finska sociala tryggheten.

 • Föreningar

 • Hyresbostäder

  Söker du lägenhet!

 • Hälsorådgivningspunkten Avertti för drogmissbrukare

  Missbrukare har en möjlighet att, på rådgivningspunkten, byta ut använda sprutor och nålar till rena. Till de tjänster som hälsorådgivningen erbjuder hör vägledning och rådgivningsarbete i hälsofrågor (hälsovård, smittosamma sjukdomar) och servicehandledning.

 • Hälsostation Jour

  Vid nödfall ring nödnumret 112!

 • Hälsostationer

  Vi hjälper dig med frågor som gäller hälsan.

 • Idrottstjänster

 • Invandrartjänster

  Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.

 • Krishjälp

  Bli inte ensam – det man kan prata om kan man också komma över.

 • Kultur och fritid

 • Mentalvårds- och missbrukartjänster

  Målet med missbruksarbetet är att förebygga uppkomsten av rusmedelsberoende och att hjälpa och stöda människorna att klara sig i de livssituationer där rusmedelsbruket eller något annat beroende stör den enskilda individens, familjens eller gemenskapens liv.

 • Nickby skatepark

 • Nickby ungdomsgård Unkan

 • Preventivrådgivningen

  Ta kontakt med oss i frågor gällande preventivrådgivning.

 • Psykiatriska polikliniken

  Du får stöd och hjälp från psykiatriska polikliniken om du lider avaffektiva störningar, ångeststörningar eller personlighetsstörningar.

 • Socialarbete för barnfamiljer och hemservice

  Socialarbetet för barnfamiljer har som uppgift att erbjuda stöd för dig och din familj i vardagens utmaningar.

 • Socialhandledare på polisstationen

  Socialhandledaren bedömer behovet av socialt arbete samt annan handledning i brottsprocessens olika skeden.

 • Socialjouren i Östra Nyland

  Socialjouren i Östra Nyland svarar för akut socialarbete utanför tjänstetid under årets alla dagar.

 • Specialungdomsarbetare

  Syftet med specialungdomsarbetet är att nå ungdomar som är i behov av stöd och hjälpa dem.

 • Studieinfo

  Information om utbildningar och studier

 • Sysselsättningstjänster

  Sysselsättningstjänsterna är avsedda för arbetslösa arbetssökande vars arbetslöshet har förlängts eller hotar att förlängas.

 • TE-Byrån

  Om du söker arbete eller vill in i arbetslivet, anmäl dej då till TE-byrån via våra hemsidor (www.te-tjänster.fi).

 • Ungdomspsykiatriska polikliniken

  Vi hjälper dig i frågor gällande mentala problem.

 • Ungdomsutrymmet Pleissi

  Ungdomsutrymmet Pleissi är i Centrum av Söderkulla, Hälsovägen 1. Det finns mycket att göra på Plessi, något för alla, du kan bla bara vara där, göra hobbyarbeten, laga mat eller fast fråga om ungdomsledaren kan hjälpa med läxorna.

 • Uppsökande ungdomsarbete

  Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem.

 • Verksamhetscentret Vägskälet

 • Verkstad Rastis

 • Vuxensocialarbete

  Vuxensocialarbetet ger ett mångsidigt stöd till unga vuxna i Sibbo som befinner sig i en svår livssituation.