Lahden ensi- ja turvakoti ry, Väkivaltatyön avopalvelu, lapsityö

Kohderyhmänä ovat 3 – 17 vuotiaat lapset ja nuoret, jotka ovat kokeneet tai altistuneet perhe- tai lähisuhdeväkivallalle sekä lapset ja nuoret, joiden elämässä on lähisuhteissa turvattomuutta aiheuttava kriisitilanne.

Lapsityössä tavoitteena on lapsen turvallisuudentunteen ja itsetunnon vahvistuminen. Työskentelyssä lapsi ja nuori saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja häntä autetaan jäsentämään kokemuksiaan omaan tahtiinsa. Etsitään selviytymiskeinoja, jotka auttavat eteenpäin elämässä sekä ylläpidetään iloa ja toivoa.

Työskentelyn periaatteita ovat turvallisuus, luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, lapsen oikeudet ja osallisuus. Tapaamisissa noudatetaan viiden tapaamiskerran mallia. Lisäksi tavataan vanhempia ja yhteistyötoimijoita sovitusti.

Kenelle?

3-17 vuotiaat lapset ja nuoret

Milloin?

Ma-Pe 8-16 sekä sovitusti ilta-aikaan

Toimipisteet

streamline-icon-pin@40x40
Lahden ensi- ja turvakoti, Väkivaltatyön avopalvelu, Lapsityö
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Lisätietoa

 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/apua-verkossa/

Apua väkivaltaan chat