Österbotten

Vad bekymrar dig?

Koppari Österbotten hjälper unga att hitta passande service i området

Koppari samlar tjänster för unga

Koppari samlar tjänster för unga på en plats och hjälper dig att hitta den service du behöver. I koppari hittar du servicen som kan hjälpa dig bland annat i dessa problemsituationer:
Studieplats
Eget företag 
Arbetsliv
Fritid
Plötslig kris
Pengarna är slut 
Ångest
Relationer
Beroende/ rusmedel
Ny på orten
Nytt hem
Ny i Finland
Utan hem
Hälsa