Borgå

Vad bekymrar dig?

Koppari Borgå hjälper unga att hitta passande service i området

Koppari samlar tjänster för unga

Koppari samlar tjänster för unga på en plats och hjälper dig att hitta den service du behöver. I koppari hittar du servicen som kan hjälpa dig bland annat i dessa problemsituationer:
Inga pengar
Jag har ångest / jag kan inte sova
Ensamhet
Beroende / Berusnings
medel
Hälsa
Jag skulle vilja ha en hobby
Boende
Studieplats
Företags­verksamhet
Ut i arbetslivet?
Plötslig kris