Etelän-SYLI ry:s kamratstödsgrupp

Är du äver 15 år och fundersam över dina matvanor, motion eller din kroppsbild? Kom till Etelän-SYLI ry:s  trygga kamratsstödsgrupp!

Kamratstödsgruppen erbjuder dig möjlighet till diskussion för tillfrisknandet i en positiv anda, med handledare och andra deltagare i gruppen. Föreningens utbildade frivilliga med sin personliga erfarenhet fungerar som handledare.

Obs! Man bör anmäla sig i förväg till gruppen, så att vi kan försäkra oss om att antalet deltagare hålls inom ramar för restriktionerna. Anmälningar: info@etelansyli.fi

Man kan endast delta i gruppen om man är frisk och använder munskydd. I grupputrymmet är det allas ansvar att håklla ett avstånd på 2 meter till andra och uppmärksamma god handhygien. På grund av coronan kan det ske örändringar, så man bör kontrollera deltagarinformationen på evenemangskalendern på föreningens hemsidor före man beger sig till gruppträffen.

Till vem?

Över 15 åringar, som är fundersamma över sina matvanor, motion eller sin kroppsbild

När?

30.8, 27.9, 25.10, 29.11. och 20.12. kl. 17.30–19

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Mötesutrymmet Pikkumitta
WSOY-huset, Mannerheimingatan 20 K, 06100 Borgå
Ytterdörrarna till K-trappan är låst på eftermiddagarna, men handledaren släpper in gruppdeltagarna ända tills gruppen börjar. Du kommer väl i tid.

Mer information

Tilläggsinformation, anmälningar till gruppen och eventuella inhiberingar på deltagardagen före kl. 16:
info@etelansyli.fi