Familjerådgivningen

Behöver du eller din familj stöd? Har föräldrarna separerat eller har en närstående blivit sjuk eller dött? Kontakta oss!

Vi erbjuder stöd för barn och unga i åldern 0–18 år och deras familjer vid problem med kommunikationen, krissituationer eller frågor som rör barns utveckling.

Tveka inte att ta kontakt! I arbetet på familjerådgivningen står familjen i centrum. Våra tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

Till vem?

Familjer med barn i åldern 0-18 år

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Familjerådgivning
Konstfabriksgatan 4 C, 3. vån, 06100 Borgå

Kontaktinformation

Familjerådgivningens kansli
019 520 3290
Konsultationstiderna är mån-fre 9-11
Växel
019 520 211