Förändringscoaching

Behöver du förändra något i ditt liv? Skulle du vilja finna en ny riktning i livet eller behöver du stöd för att klara av vardagen? Kanske du upplever ångest, stress eller känner dig spänd inför sociala situationer, eller kanske du tänker att din självkänsla kunde vara litet bättre.

Pröva på Navigatorns kostnadsfria ACT-förändringscoaching! ACT-coaching är en metod med inriktning på kognitiv beteendeterapi, och baserar sig på upplevelser. ACT kommer från orden acceptance and commitment therapy. Syftet är att skapa mer mening i livet och öka möjligheterna att fungera flexibelt i livet trots svåra tankar eller känslor. I ACT-coachingen lär man sig nya färdigheter, skapar mål och övar på att vara godkännande närvarande.

Coachingen innefattar 6-8 träffar, en arbetsbok och stöd av coachen. Coachingen är på finska.
Tag kontakt med Navigatorns utbildade ACT-coach så får du veta mera!

Till vem?

För unga i åldern 17-29, som vill ha en förändring i sitt liv

När?

Med tidsbeställning

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Borgå Navigatorn
Mannerheimgatan 20 E, 06100 Borgå

Kontaktinformation