Gymnasieundervisning

I Borgå erbjuds gymnasiestudier på svenska erbjuds av Borgå Gymnasium.

  • I gymnasiet kan du välja vilka ämnen du vill satsa på.
  • Du kan skapa ett eget studieprogram utifrån dina hobbyer, intressen eller yrkesplaner.
  • Du har möjlighet att delta i verksamhet ordnad av Idrottsakademin i Östra Nyland och i internationella projekt.
  • Borgå Gymnasium har ett nära samarbete med andra svenskspråkiga gymnasier.

 

Gymnasiestudier på finska av Linnankosken lukio.

  • Gymnasiet är årskurslöst, och studierna tar i regel tre år.
  • Du kan välja fokus i dina studier utifrån dina hobbyer, intressen eller karriärplaner.
  • Du har möjlighet att träna inom olika idrotter och delta i internationella projekt.
  • Du kan avlägga diplom i bildkonst, musik, gymnastik och drama.
  • Linjen för vuxenstuderande verkar i samma lokaler som daggymnasiet.

Till vem?

Till dig som är intresserad av gymnasiestudier

När?

Under läsåret

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Borgå Gymnasium
Gymnasiegatan 10, 06100 Borgå
tfn 0400 847 778
streamline-icon-pin@40x40
Linnankosken lukio
Biskopsgatan 24 - 26, 06100 Borgå
tfn 019 520 2572