Låg tröskel – mentalvårds- och missbrukstjänster

Är du bosatt i Borgå och har fyllt 22 år? Har du problem med den mentala hälsan, rusmedel eller spelande? Låg tröskel erbjuder handledning och vård just för dig!

Vi erbjuder hjälp med lindriga och medelsvåra mentala problem. Du kan också få stöd om du är orolig över överdriven eller skadlig konsumtion av alkohol eller andra rusmedel eller har någon annan typ av beroende.

I teamet ingår en psykolog, tre sjukskötare och en socialarbetare.
Tjänsterna är avgiftsfria.

Till vem?

Personer över 21 år som har problem med den mentala hälsan, spelande eller rusmedel

När?

Mån-fre kl. 8-16 med tidsbeställning

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Låg tröskel
Näse hälsovårdscentral, Askolins väg 1 A, 06100 Borgå

Kontaktinformation

Bedömning av servicebehov och information
019 520 4527
vardagar kl. 8-11