Nervositetsgrupp

Spänner du dig för att hålla ett föredrag eller ringa ett samtal? Känner du dig nervös inför sociala situationer eller nya platser? Kom till Navigatorns nervositetsgrupp!

I Navigatorns nervositetsgrupp hittar vi tillsammans sätt att minska på spänningen i vardagen. Gruppen samlas åtta gånger. Tanken är att man inte behöver och skall inte bli helt fri från sin sociala ångest, utan i via gruppen få verktyg för att lära sig fungera med spänningen.

I nervositetsgruppen gör vi induviduella övningar och diskuterar milt tillsammans i den trygga gruppen om våra erfarenheter. Tanken är att hitta sätt att minska på spänningen tillsammans, lära sig nytt och bekanta sig med sig själv via olika uppgifter och avslappningsövningar.

Grupper ordnas på våren och hösten. Nästa grupp startar i oktober 2023.

Blev du intresserad? Fråga mera!

Till vem?

Till alla som är nervösa

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Navigatorn Borgå
WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 E, 06100 Borgå

Kontaktinformation

Onni-handledare Mari Bergqvist
mari.bergqvist@te-toimisto.fi 050 599 0215