Östra Nylands social- och krisjour

Du är inte ensam fastän livet är upp och ner. Östra Nylands social- och krisjour erbjuder stöd vid plötsliga kriser, såsom ett plötsligt dödsfall inom familjen, bevittnande av en uppskakande händelse, en våldssituation eller en brand.

Östra Nylands social- och krisjour ansvarar för akuta socialarbetsuppgifter utanför tjänstetid årets alla dagar i Askola, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Borgå. Under tjänstetid betjänar familje- och socialtjänsterna i den egna kommunen.

Till vem?

För alla

När?

Varje dag, dygnet runt

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Östra Nylands socialjour
Nordenskiöldsgatan 20, 06100 Borgå