Socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet

Behöver du eller din familj stöd? Socialarbetet för barnfamiljer stöder ditt välbefinnande och dina föräldrar i deras föräldraroll.

Om dina föräldrar av någon anledning inte kan ta hand om dig eller om de gör sådant som skadar eller orsakar fara för dig, är barnskyddets uppgift att hjälpa och skydda dig.

Tveka inte att ta kontakt! Om du behöver stöd kan du prata med en vuxen, till exempel en lärare, ungdomsarbetare, skolkurator eller hälsovårdare.

Till vem?

För barn, ungdomar och deras föräldrar

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Socialtarbetet för barnfamiljer
Konstfabriksgatan 4 C, tredje våningen, 06100 Borgå

Kontaktinformation

Rådgivning för barnfamiljer
040 673 5882
mån-fre kl 12–15