TE-tjänster

Söker du jobb eller vill du komma ut i arbetslivet? Anmäl dig som klient på arbets- och näringsbyrån! Det gör du enklast via nätet.

En expert på arbets- och näringsbyrån diskuterar dina önskemål och kunskaper med dig. Ditt behov av tjänster och beslut om avtalade tjänster skrivs vid behov in i din plan, där man också kommer överens om målen, uppgifterna och tjänsterna inom din arbetssökningsprocess.

Som arbetslös kund hos arbets- och näringsbyrån har du möjlighet till arbetslöshetsförmåner. Om du hittar en arbetsplats kan du också ha rätt till lönesubvention. Lönesubventionen ger arbetsgivaren stöd för betalningen av din lön.

Du som är ung kan träffa en expert från arbets- och näringsbyrån på Navigatorn utan tidsbokning. Vi är på plats tisdag–torsdag kl. 12.30–16.
Navigatorns adress: WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 E, gatuplanet.

 

Till vem?

Personer som behöver en arbets- eller arbetsprövningsplats eller handledning för arbetssökande

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
TE-Byrån
WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 D, 06100 Borgå
Öppet mondag-torsdag kl. 9–12 och 13–16
På fredagen håller verksamhetsstället stängt.