Servicecentret för arbetskraften (TYP)

Vill du ut i arbetslivet? Behöver du mer stöd än vad arbets- och näringsbyrån kan erbjuda? Vi på servicecentret för arbetskraften hjälper dig.

Tillsammans med dig kartlägger vi ditt behov av stöd och rehabilitering samt planerar en lämplig väg mot rehabilitering och arbetslivet.

Du kan få remiss till tjänsterna från arbets- och näringsbyrån eller vuxensocialarbetet.

Till vem?

Invånare i Borgå stad

När?

Mån-fre 8-15.30

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Servicecentret för arbetskraften (TYP)
WSOY-huset, Linnankoskigatan 32, 06100 Borgå

Kontaktinformation

Socialhandledare Matias Vilkko
matias.vilkko@porvoo.fi 0400 131 633
Socialhandledare Marja Heiskanen
marja.heiskanen@porvoo.fi 040 193 3967