Yrkeshögskolor och öppna universitet

Yrkeshögskolorna Haaga-Helia och Laurea är verksamma i Borgå.
På Laureas enhet i Borgå kan du studera till sjukskötare och socionom.
På Haaga-Helias enhet i Borgå kan du studera till restonom och tradenom på både finska och engelska. Båda läroanstalterna erbjuder också möjlighet till öppna yrkeshögskolestudier.

Öppna universitetsstudier erbjuds av Porvoon kansalaisopisto – Borgå medborgarinstitut och Borgå folkakademi, som ordnar undervisning i samarbete med olika universitet. De öppna universitetsstudierna är öppna för alla vuxna, oberoende av utbildningsbakgrund. Undervisningen sker som flerformsundervisning, och du kan också studera vid sidan av arbetet.

Till vem?

För dig som är interessad av att studera vid en yrkeshögskola eller vid öppna universitet

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Haaga-Helia (Borgå Campus)
Konstfabriksgatan 1, 06100 Borgå
streamline-icon-pin@40x40
Laurea (Borgå Campus)
Konstfabriksgatan 1, 06100 Borgå
streamline-icon-pin@40x40
Borgå folkakademi
Runebergsgatan 16–18, 06100 Borgå
streamline-icon-pin@40x40
Porvoon kansalaisopisto - Borgå medborgarinstitut
Mannerheimgatan 15, 06100 Borgå

Mer information

Haaga-Helias campus i Borgå kan du studera företagsekonomi samt inom hotell-, restaurang- och turismbranschen.
tfn. 0400 230 405

På Laureas campus i Borgå kan du studera till sjukskötare och socionom.
tfn. 09 8868 7600

Borgå folkakademi (Akan) kan du delta i öppna universitetskurser i exempelvis psykologi, statsvetenskap eller socialantropologi. Undervisningen ordnas på svenska i samarbete med Åbo Akademi.
info@akan.fi
tfn. 019 5769 500

Borgå medborgarinstitut kan du delta i öppna universitetskurser i exempelvis psykologi och pedagogik.
bmi@borga.fi
tfn. 019 5202 660