Yrkesutbildning och vuxenutbildning

Du kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen i vilken ålder som helst. Om du redan är i arbetslivet kan du också avlägga en yrkesinriktad tilläggsutbildning eller fortbildning.

I Borgå erbjuds yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning av flera olika yrkesläroanstalter och lärcentra. Information om utbildningsutbudet, ansökningen och studierna finns på läroanstaltens egen webbplats.

Till vem?

Till dig som är intresserad av andra stadiets yrkesutbildning eller vuxenutbildning

När?

Under skoltid

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Yrkesinstitutet Prakticum
Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors och Yrkesvägen 1, 06450 Borgå
streamline-icon-pin@40x40
Careeria
Hästskogatan 2, Styrmansvägen 6, Alexandersgatan 20 och Yskesvägen 1, 06100 Borgå
streamline-icon-pin@40x40
Careerias läroavtalscenter och servicecenter
Lundagatan 10 B, 2.vån, 06100 Borgå

Mer information

Careeria
Hos oss kan du avlägga grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom över 80 olika områden.
Vi utbildar ungdomar och vuxna på finska, svenska och engelska.

Careerias läroavtalsutbildning
Alla yrkesutbildningar kan avläggas som läroavtalsutbildning.
Vi har ett nära samarbete med företag för att kunna erbjuda läroavtalsplatser.

Prakticum
Vi är huvudstadsregionens enda svenskspråkiga yrkesläroanstalt med utbildning inom flera branscher, och vi erbjuder yrkesutbildning för både unga och vuxna.

 

Både Careeria och Prakticum erbjuder förmånliga tjänster och kundarbeten som en del av de studerandes studier.