Sysselsättningsenheten Vägskälet

Sysselsättningsenheten Vägskälet lyder under utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun från början av 2020. Sysselsättningsenheten Vägskälet har som uppgift att strategiskt planera sysselsättningsverksamhet och främja sysselsättningen på ett heltäckande sätt. Sysselsättningsenheten utvecklar sysselsättningsrelaterade funktioner tillsammans med näringsverksamheten i både kommunens interna nätverk och i nätverk som rör företagssamarbete.

Sysselsättningsenheten Vägskälet erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, olika kurser som främjar sysselsättningen samt ger stöd och råd i sysselsättningsrelaterade ärenden. Det är möjligt att söka sig till lönesubventionerat arbete eller till läroavtalsstudier via sysselsättningsenheten.

Sysselsättningsenheten använder ett innovativt arbetsgrepp för att skapa nya arbetssätt i vilka personen själv står i fokus när man utvecklar verksamheten. Sysselsättningsenhetens verksamhet är integrerad i kommunens olika avdelningar.

Sysselsättningsenheten samlar in och bildar en servicehelhet av alla de tjänster som kommunen erbjuder för att främja sysselsättningen. Målet är att skapa sysselsättningsstigar tillsammans med kunderna. Genom verksamheten skapar man ett gemenskapsinriktat arbetsgrepp som värnar om den egna livskompetensen och tryggar grundrytmen i vardagen.
Sysselsättningsenheten Vägskälet

Till vem?

16-65 åringar

När?

måndag-fredag kl. 8-16.00

Kontor

Sysselsättningsenheten Vägskälet
Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
Vägskälet ger både unga och vuxna en möjlighet till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning, lönesubventionerat arbete samt läroavtalsstudier inom ramen för de egna resurserna. Den målinriktade och stimulerande arbetsmiljön ger möjlighet till arbete inom bl.a. verkstäder för snickeri och hantverk, arbetstjänster, återvinningspunkt, grafiskt arbete, trädgårds- och fastighetsskötsel samt utvecklingsarbete inom social- och hälsovården.
Verkstad Rastis
Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
I verkstaden är det en stark faktor att tillsammans påverka och sätta sig in i individuellt målinriktat arbete.
Aktiviteterna börjar integrerade inom Verksamhetscentret Vägskälet som en personlig enhet.
Navigatorn Sibbo
Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
Framåt i livet – vägledning för personer under 30.

I Sibbo är Navigatorn (på finska Ohjaamo) belägen i Sysselsättningsenhet Vägskälets lokaler i verkstaden Rastis. Navigatorn är en plats där man får hjälp med ärenden som berör arbete, utbildning, vardag och delaktighet. Navigatorn samlar olika aktörer på ett och samma ställe, vilket gör att servicen fungerar snabbt och smidigt. När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken den rätta instansen för ditt ärende är eller hurdan proffs du ska vända dig till. Det räcker att du hittar till Navigatorn och stiger in.

Mer information

Sysselsättningschef Lassi Puonti 040 1914425
Sysselsättningsenheten Vägskälet 040 1914435
Verkstad Rastis 040 1916033
Cafe Emilie 040 1699437