Hälsorådgivningspunkten för drogmissbrukare

Hälsorådgivningens uppgift är att minska de skador som uppkommer till följd av drogmissbruk. Målet med vägledningen är att sänka tröskeln för kunderna att söka sig till missbrukarvården och att få kontakt med de missbrukare ute på fältet, som ännu inte omfattas av missbrukartjänsterna.

Missbrukare har en möjlighet att, på rådgivningspunkten, byta ut använda sprutor och nålar till rena. Till de tjänster som hälsorådgivningen erbjuder hör vägledning och rådgivningsarbete i hälsofrågor (hälsovård, smittosamma sjukdomar) och servicehandledning. Tjänsten förverkligas som en tröskellös tjänst, varken remiss eller tidsbokning krävs. Det är möjligt att uträtta ärenden anonymt. Tjänsterna är avgiftsfria för kunden.

Du kan kontakta missbrukararbetare Saila Kaitila tfn 040 191 4449 för mera information.

Till vem?

För drogmissbrukare

När?

mån-fre kl. 8.00-16.00

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 SIBBO