Hemservice för barnfamiljer

Hemservice ges till exempel i följande situationer:

  • slutskedet av graviditeten och då familjen får en ny familjemedlem
  • flerlingsfamilj
  • ena föräldern är trött och utmattad
  • plötslig förändring i livssituationen
  • familjens funktionsförmåga försämras
  • förälderns sporadiska vård- eller terapibesök som föräldern inte kunnat förutspå

Till vem?

Barnfamiljer

När?

Vardagar kl. 8.15–15.00 / tfn 050 465 8352

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Nickby social- och hälsostation, Service för barn, unga och familjer
Jussasvägen 14, 2. vån 04130 Sibbo