Idrottstjänster

Idorttstjänsternas uppgift är att erbjuda möjligast mångsidigt motionsutbud.

Idrottstjänsterna inom Sibbo kommuns kultur- och fritidsenhet upprätthåller och utvecklar kommunens idrottsplatser och rekreationsområden så att en ändamålsenlig, mångsidig och trygg idrottsutövning och fritidssysselsättning är möjlig.

Idrottstjänsternas hemsida

Till vem?

Alla invånare i Sibbo

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Sibbo kommuns idrottstjänster
Stora Byvägen 18, Sibbo
streamline-icon-pin@40x40
Allaktivitetshallen och motionssal
Klockarvägen 5, Sibbo
Allaktivitetshallen är en 1200 m2 stor underjordisk idrottshall med motionssal.
streamline-icon-pin@40x40

Mer information

Allaktivitetshallen och motionssalen: Idrottshallens info tfn 040-1914119

Ansökan om idrottsplatsutrymmen: Kansli- och faktureringssekreterare Sari Polojärvi tfn 040-1914290

Motionsverksamhet: Idrottskoordinator Tiina Forssell tfn 050-3826990

Motion för asylsökande: Idrottskoordinator Maria Sundman tfn 040-1914527

Servicechef för idrottstjänster: Piritta Forsell tfn 040-1914539