Invandrartjänster

Vid Sibbo social- och hälsostation fungerar en enhet som erbjuder invandrartjänster och där man kan få allmän information om invandringsfrågor. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.
Invandrartjänsternas huvuduppgift är att under tre års tid ta emot och främja integrationen av asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och som placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen och dem som återinvandrar.

Kom ihåg att reservera tid innan du besöker invandrartjänster!

Till vem?

Invandrare

När?

8.15-16.00

Kontor

Invandrartjänster
Handelsgränd 3 A, 04130 Sibbo