Krishjälp

Har du  råkat ut för kris

– plötsligt dödsfall i den närmaste kretsen
– självmord/självmordsförsök
– svår sjukdom
– fallit offer för ett brott eller varit med i en olycka
– varit ögonvittne eller med i en ”nära ögat”-situation

Bli inte ensam – det man kan prata om kan man också komma över!

 

 

Till vem?

alla sibbobor. Krishjälp är konfidentiellt och gratis.

När?

dygnet runt

Mer information

En medarbetare i Sibbo kommuns krisgrupp kan nås vardagar (kl. 8-15)
journumret 040 191 4530.

På kvällarna och under veckoslutet får man krishjälp av Östra Nylands socialjour
tfn 040 517 4194 eller via nödnumret 112.