Elev- och studerandevård

Med elevvård avses omsorg om elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa samt sociala välbefinnande.

Om du oroar dig över dina studier, kompisrelationer, mobbning, familjesituation, din mental hälsa eller din egen framtid, ta gärna kontakt till skolans kurator, psykolog eller hälsovårdare.

mera infon om elevvården i Sibbo

mera infon om skol- och studerandehälsovården i Sibbo

 

Till vem?

alla som går i skola eller studerar i Sibbo

När?

under skoldagar

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
KUNGSVÄGENS SKOLA
Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO
-050 322 3489 Regina Andersson, skolkurator
-050 339 0720 Jaana Ylikangas, skolpsykolog (åk.7-8)
-040 141 8150 Anna Hiidensalo, skolpsykolog (åk.9)
-050 362 5278 Helena Alden-Nieminen, skolhälsovårdare
-e-post förnamn.efternamn@sibbo.fi
streamline-icon-pin@40x40
SIBBO GYMNASIUM
Stora Byvägen 6, 04130 SIBBO
Sibbo Gymnasium
-040 141 8150 Anna Hiidensalo, skolpsykolog
-040 184 7403 Tiina Korpela, kurator
-050 362 5278 Helena Alden-Nieminen, skolhälsovårdare
-e-post förnamn.efternamn@sibbo.fi

Mer information

Sibbo kommuns växel tfn 09 23531
e-post förnamn.efternamn@sibbo.fi