Psykiatriska polikliniken

Den psykiatriska polikliniken vid Borgå sjukhus har tre verksamhetsställen: i Borgå, Lovisa och Sibbo. Poliklinikerna behandlar bland annat patienter som lider av allvarliga affektiva störningar, ångeststörningar och personlighetsstörningar.
Patienterna söker sig till behandling med en remiss från läkare.  Poliklinikerna har inte jourmottagning. Verksamheten omfattar undersökning, behandling och bedömning av rehabiliteringsmöjligheter. Tjänsterna är avgiftsfria för användarna med undantag av läkarutlåtanden. I behandlingsformerna ingår läkemedelsbehandling, individ- och familjemöten och gruppvård.

 

Till vem?

18 år fyllda, Sibbo psykiatriska poliklinik betjänar i första hand invånarna i Sibbo och Borgnäs kommuner.

När?

må–to kl. 8.00–15.30, fre kl. 8.00–14.00

Kontor

Sibbo psykiatriska poliklinik
Stora Byvägen 20, 2. vån, 04130 Sibbo
Kansli 040 191 4382
Fax 09 2353 6749