Socialjouren i Östra Nyland

Du är inte ensam, fast livet känns svårt. Socialjouren i Östra Nyland svarar för akut socialarbete utanför tjänstetid under årets alla dagar i Borgå, Askola, Sibbo, Lovisa och Lappträsk. Östra Nylands socialjour ger krishjälp i akuta krissituationer t.ex. vid en nära anhörigs plötsliga död, våldssituationer, brand.

Till vem?

För alla

När?

mån-tors kl. 16-22 och fre-lör kl. 16-00

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Östra Nylands socialjour
Nordenskiöldsgatan 20, 06100 Borgå

Mer information

Tfn 040 5174194, e-mail: sosiaalipaivystys@porvoo.fi