Työllisyysyksikkö Risteys

Työllisyysyksikkö Risteys toimii Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskuksen alaisuudessa vuoden 2020 alusta lähtien. Työllisyysyksikkö Risteyksen tehtävänä on työllisyystoiminnan strateginen suunnittelu sekä työllisyyden edistäminen kokonaisvaltaisesti. Työllisyysyksikkö kehittää työllisyyteen liittyviä toimintoja kunnan sisäisissä sekä yritysyhteistyöhön liittyvissä verkostoissa yhdessä elinkeinotoimen kanssa.

Työllisyysyksikkö Risteys tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, erilaisia työllistymistä tukevia kursseja sekä tukea, että neuvontaa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työllisyysyksikön kautta on mahdollista ohjautua palkkatuettuun työhön tai opiskelemaan oppisopimuksella.

Työllisyysyksikön toiminta luo innovatiivisella työotteella uusia työllistymisen työmuotoja, jossa asiakas itse on toiminnan kehittämisen keskiössä. Työllisyysyksikön toimintaa on integroitu kunnan eri yksiköihin.

Työllisyysyksikkö kokoaa kunnan työllistymiseen liittyvät palvelut yhteen palvelukokonaisuuteen, jossa työllistymiseen liittyviä polkuja luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Toiminnan kautta luodaan yhteisöllinen, omaa elämänhallintaa vaaliva sekä arjen perusrytmiä turvaava työote.

Työllisyysyksikkö Risteys

Kenelle?

16-65 vuotiaille

Milloin?

maanantai-perjantai klo 8-16.00

Toimipisteet

streamline-icon-pin@40x40
Työllisyysyksikkö Risteys
Iso Kylätie 38, 04130 Sipoo
Risteys mahdollistaa nuorten ja aikuisten kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatukityötä sekä oppisopimusopiskelua omien voimavarojen mukaisesti. Tavoitteellinen ja virikkeellinen toimintaympäristö mahdollistaa työskentelyn mm. pienpuuverstaalla, avustavissa työpalveluissa, käsityöpajalla, kierrätyspisteellä, graafisissa töissä, puutarhan- tai kiinteistönhoidossa sekä sosiaali- ja terveystyön kehitystyöhön osallistamista.
streamline-icon-pin@40x40
Työpaja Levari
Iso Kylätie 38, 04130 Sipoo
Työpajalla vahvana tekijänä on yhdessä vaikuttaminen sekä paneutuminen yksilölliseen tavoitteelliseen työskentelyyn.
Toiminta on integroituna Työllisyysyksikkö Risteyksen toimintaan aivan omana persoonallisena yksikkönään.
streamline-icon-pin@40x40
Ohjaamo
Iso Kylätie 38, 04130 Sipoo
Elämässä eteenpäin - ohjausta alle 30-vuotiaille

Ohjaamo on paikka, josta saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Lähes 40 Ohjaamoa eri puolilla Suomea tarjoavat tietoa ja ohjausta nopeasti ja tarpeiden mukaan.

Lisätietoa

Työllisyyspäällikkö Lassi Puonti 040 1914425
Työllisyysyksikkö Risteys 040 1914435
Työpaja Levari 040 1916033
Cafe Emilie 040 1699437