Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete har som mål att hjälpa och stöda unga samt unga vuxna med att hitta sysselsättning, studieplatser eller andra lösningar. Arbetets utgångsläge är att hjälpa i olika livssituationer och med vardagliga frågor. Verksamheten riktar sig främst till de unga som behöver hjälp och stöd.
Vid behov sköter uppsökande ungdomsarbetaren ärenden tillsammans med den unga, t.ex. till socialen, arbetskraftbyrån, FPA, hälsovården och skolor, mm.

Till vem?

15-29 åriga unga och unga vuxna

När?

Vardagar Ma-fre kl. 8-16 (vid behov även andra tider)

Kontor

streamline-icon-pin@40x40
Uppsökande ungdomsarbete
Stora byvägen 8, Sibbo

Mer information

Bodil Weckström
tel. 040 1914463
bodil.weckstrom@sipoo.fi

Ira Oinonen
tel. 040 1914462
ira.oinonen@sipoo.fi