Alueelliset mielenterveyspalvelut

Psykiatriset sairaanhoitajat ottavat vastaan potilaita, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi lievä ja keskivaikea masennus tai ahdistus.

Hoitojakso on noin 5–6 käyntikertaa. Tarvittaessa ja potilaan voinnin niin edellyttäessä käyntejä voidaan jatkaa vielä näiden hoitokertojen jälkeenkin. Lisäksi potilailla on mahdollisuus saada etulinjan lyhytterapiaa, joka sisältää n. 7 viikoittaista käyntiä.

Käynneillä hoitaja kartoittaa potilaan oireita ja taustoja, antaa hänelle tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, tarjoaa psykososiaalista tukea sekä seuraa potilaan hoidon ja toipumisen etenemistä. Lisäksi hoitaja tekee yhteistyötä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa ja koordinoi asiakkaan hoitoa.

Hoitoon hakeudutaan soittamalla oman terveyskeskuksen ajanvaraus ja neuvonta numeroon. Potilas ohjataan ensin mielialakartoitukseen terveysaseman sairaanhoitajalle, joka ohjaa potilaan edelleen psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

Kenelle?

Kenelle tahansa 18-vuotiaalle tai sitä vanhemmalle, joka on huolissaan jostakin omaan mielenterveyteen liittyvästä asiasta. Alaikäisten mielenterveyspalvelut toteutetaan perhekeskuksessa Lahdessa.

Milloin?

Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa haet apua.

Toimipisteet

streamline-icon-pin@40x40
Orimattilan terveysasema
Terveystie 1, 2 krs. 16300 Orimattila

Yhteystiedot

Oman terveysaseman ajanvarausnumero
03 819 4260
Perhekeskuksen ajanvarausnumero (alaikäisten mielenterveyspalvelut)
03 818 3700